اسپویلر بال عقب

بال عقب spoiler (اسپویلر) دارای ویژگی آئرودینامیکی می‌باشد که در سرعت های بالا، کاهش کشش خودرو را در پی دارد. این ساختار موجب افزایش پنجاه درصدی چسبندگی خودرو به سطح زمین، نسبت به مابقی خودرو ها می شود. بال عقب spoiler (اسپویلر) شامل 2 نوع اکتیو (فعال) و معمولی هستند.
اکتیو اسپویلر ها قالباً یا از طریق شاسی در جلوی خودرو توسط راننده فعال می شوند و یا بعد از گذشتن خودرو از سرعتی مُعیَن ، به صورت خودکار با زاویه ای مشخص رو به بیرون حرکت کرده و حالت آئرودینامیکی بیشتری به خودرو می دهند.

تصاویر