کفی عقب

کفی عقب به روکش کف عقب وانت های هایلوکس گفته میشود، در وانت های هایلوکس کفی عقب به صورت آپشن عرضه میشود. کفی عقب قابل نصب روی تمام وانت های هایلوکس میباشد.

تصاویر