دکمه اکو ECO

فناوری یا همان سیستم Eco یا Economy همانطور که از معنایش پیداست بیشتر برای حالت صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش تولید گاز گلخانه ای خودرو به کار گرفته می شود. کمپانی ها جهت افزودن آپشنی کارآمد، سیستم Eco را به اتومبیل خود می افزایند و به صاحبان خودروها این قابلیت را می دهند تا در صورت نیاز حالت اقتصادی در رانندگی به کار گیرند.البته این فناوری جدای از صرفه جویی در مصرف سوخت، می تواند موجب ایمنی بیشتر و استهلاک کمتر شود. در زمانی که حالت اکو فعال میشود ضعف در شتاب گیری در سربالایی حس میشود.

تصاویر