آینه برقی

آینه برقی قابلیت تنظیم آینه های جانبی برای دید بهتر توسط‌ دکمه های کنار فرمان یا کنار دستگیره درونی خودرو به راننده میدهد. در برخی از خودروهای لوکس آینه های جانبی شامل گرمکن شیشه برای آب کردن برف یا بر طرف کردن بخار بر روی آینه میباشند. آپشن آینه برقی قابل نصب بر روی تمامی خودروها میباشد.

تصاویر