رادار فاصله جلو- اکتیو کروز کنترل

رادار فاصله جلو (اکتیو کروز کنترل) نصب شده بر روی سپر جلو خودرو قابلیت هشدار به راننده در زمان نزدیک شدن خودرو به خودرو جلویی در حال حرکت را دارد این رادار در زمانی که راننده به هشدار توجه نکند خودرو را به صورت خودرکار نگه می دارد، دیگر قابلیت این آپشن در زمانی هست که راننده خودرو را در حالت کروز کنترل تنظیم می کند، خودرو در زمانی که خودروی مقابل سرعتش را کم کند به صورت خودرکار بدون نیاز به راننده سرعت خودرو را کم می کند و در زمانی که خودروی مقابل به سرعت قبلی خود باز گردد مجدداً سرعت به سرعتی که روی کروز کنترل نتظیم شده بود باز می گردد.

تصاویر