دنده پشت فرمان

گــیربــکس های اتوماتیک در گــذشته با استفاده از دنـــده های کنار فرمان و میان کنسولی، عملکرد راننده را در پروسه تعویض دنده تـنــهــا به D (حــرکت)، N (خـــلاص)، R (عــقــب) و P (پــارک) محـدود می کردند، اما سیــستم های مـنومتـیک با اهــرم های تعویــض دنـده در پـشت غربـیـلـــک فـرمـــان (Paddle Shifters) و دستــه دنــده هــای مخصوص این سیستم، همچنان فرصت کم و زیاد کردن دنده ها را برای راننده فراهم کرده اند.سیستم تپترونیک در خودروهای اتوماتیک قابلیت تعویض دنده به راننده می دهد و این عمل همراه با دنده پشت فرمان بسیار لذت بخش تر و سریعتر انجام میشود. شرکت های خودروسازی هرکدام نامی برای گیـربکس منومتـیک ابـداعی خود انتخــاب کرده اند، نـام هـایـی مانند :
تیپ ترونیک (Tiptronic)
گیرترونیک (Geartronic)
تاچ ترونیک (touchtronic)
اسپرت ترونیک (Sporttronic)
دستی بدون کلاچ (clutchless-manual)

تصاویر