سیستم HAC

مدت ها است که خودروسازهایی نظیر تویوتا، کیا، هیوندای، رنو، لکسوس، و … از سیستمی جهت کنترل خودرو در سربالایی استفاده می کنند.
این سیستم راننده را در حین حرکت در سربالایی (HAC) کمک می کند تا خودرو دچار ناپایداری نشود.
سیستم HAC مخفف Hill-Start Assist به معنای کمک به رانندگی در سربالایی به راننده کمک می کند تا زمانی که در یک سراشیبی متوقف است و قصد شروع به حرکت، به سمت بالا را دارد، از حرکت رو به عقب خودرو جلوگیری شود (همان عمل نیم کلاج).
مکانیسم عملکرد “HAC” بدین صورت است که وقتی خودرو بر روی یک شیب تند قرار دارد و راننده پای خود را از روی ترمز بر می دارد تا در این مسیر به سمت بالا حرکت کند، فشار ترمز به طور اتوماتیک بر روی چرخ ها تنظیم می شود تا خودرو در فاصله زمانی که راننده پای خود را روی پدال گاز می گذارد، به عقب پس نزند.
به نظر می رسد وجود چنین امکاناتی در خودرو، نه تنها از میزان خسارات و تلفات به طور قابل ملاحظه جلوگیری خواهد کرد، بلکه به افزایش کارایی و عمر قطعات خودرو نیز تا حد زیادی کمک می کند

تصاویر