نویگیشن

نَویگِیشِن سیستمی است که با آنالیز کردن سیگنال های GPS یا همان جهت یابی ماهواره ای و تعیین موقعیت بر روی نقشه از طریق نمایشگر موجود در خودرو راننده را در انتخاب مسیر یاری می کند. برخی از این سیستم ها به صورت گویا هستند. نویگیشن هر کشور باید توسط‌ برنامه روی مانیتور نصب شود. سیستم نویگیشن قابل نصب روی تمامی خودرو ها میباشد.

تصاویر