سردکن صندلی خودرو

آپشن سردکن صندلی سرد کردن صندلی با قابلیت کم و زیاد کردن درجه سرما دارد در برخی از خودروها فقط شامل صندلی راننده و سرنشین جلو می شود و در برخی دیگر شامل راننده و همه سرنشینان می شود. این آپشن در کشور ایران قابل نصب روی خودروهای کره ای و ژاپنی می باشد. آپشن سردکن صندلی به صورت زیر می باشد.
سردکن صندلی دو طرف (راننده و سرنشین جلو)
سردکن صندلی چهار طرف (راننده و همه سرنشینان)

تصاویر