گرمکن صندلی خودرو

آپشن گرمکن صندلی گرم کردن صندلی با قابلیت کم و زیاد کردن درجه حرارت دارد در برخی از خودروها فقط شامل صندلی راننده و سرنشین جلو می شود و در برخی دیگر شامل راننده و همه سرنشینان می شود. این آپشن در کشور ایران قابل نصب روی خودروهای کره ای و ژاپنی می باشد. آپشن گرمکن صندلی به صورت زیر می باشد.
گرمکن صندلی دو طرف (راننده و سرنشین جلو)
گرمکن صندلی چهار طرف (راننده و همه سرنشینان)

تصاویر