صندلی اسپورت

در طراحی داخل برخی از خودرو های لوکس و سرعتی از صندلی اسپرت استفاده می شود. گرچه این صندلی استاندارد برای خودروهای مسابقه ای ساخته شده است. صندلی اسپرت طوری طراحی شده که در زمان پیچیدن سریع خودرو و یا پیچدن با سرعت زیاد راننده را محکم نگه دارد. صندلی اسپرت نرمی صندلی معمولی را ندارد و طراحی آن با صندلی های دیگر متفاوت است.

تصاویر