دکمه VSC

سیستم VSC مخفف Vehicle Stability Control بوده و به معنای کنترل پایداری خودرو. همانطور که از نامش پیداست، کمپانی ها این فناوری را در روی اتومبیل خود جهت پایداری بیشتر در هنگام لغزش یا قرار گرفتن در جاده های یخ زده و بارانی، قرار می دهند. افراد با فعال کردن سیستم VSC اتومبیل خود، به خودرو این اجازه را می دهند تا ترمز را روی چهار چرخ فعال کرده و قدرت موتور جهت افزایش پایداری کاهش دهد. با این اوصاف VSC می تواند در تصادف روزهای بارنی و برفی موثر بوده و موجب کاهش تصادفات شود.

تصاویر