تغییر فیس و فیس لیفت خودروهای تویوتا و لکسوس

برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 05131233 تماس بگیرید.و یا به آدرس :مشهد مقدس -سی متری طلاب ، بلوار شهید مفتح ، مفتح 45 ، ساختمان شماره 104 مراجعه فرمایید.

فیس جدید تبدیل بدنه تویوتا پرادو به 2018
فیس جدید تبدیل بدنه تویوتا پرادو به 2015
فیس جدید تبدیل بدنه تویوتا لندکروزر به 2018
فیس جدید تبدیل بدنه تویوتا لندکروزر به 2015
فیس جدید تبدیل بدنه والد تویوتا لندکروزر به 2018
فيس جديد لکسوس LX570 به 2018
فیس جدید تبدیل بدنه لکسوس RX350 به 2015
فيس جديد لکسوس ES350 به 2012
فیس جدید تبدیل بدنه تویوتا هایلوکس به 2018
شما می توانید در ساعات اداری با شماره های 05131233 , 05132573000 و در ساعات غیر اداری با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

فروش خودرو

آقای سجادی

داخلی:510

همراه:09155104248

همراه:09155656506

بخش قطعات

آقای فرخی

داخلی:210

همراه:09151191919

همراه:09153587972

بخش تصادفات

آقای عباس اورنگ

داخلی:520

همراه:09153241300

بخش فنی

آقای علیرضا اورنگ

داخلی:510

همراه:09151162154

امداد خودرو

آقای مهرداد خندان

همراه:09151157809

واردات قطعه

آقای محمد جواد اورنگ

همراه:09153580748