هیدروگرافی

تزیینات به اندازه و مناسب شخصیت شما و خودرو شما نقش بسزایی در لذت رانندگی دارد شما می توانید با تغییر رنگ برخی قطعات داخل کابین و داشبورد به این مهم کمک کنید یکی از این روش ها هیدروگرافی است هیدروگرافیک خودرو شامل مخملکاری ، طرح چوب ، کربن می باشد که بنا به سلیقه شما می تواند اجرا گردد


درخواست مشاوره
ارسال
box image cap
تریم و طرح چوب و کربن

طرح چوب و کربن و مخملکاری فرمان ، لیور دنده ، پنل بخاری و ...

شما می توانید در ساعات اداری با شماره های 05131233 , 05132573000 و در ساعات غیر اداری با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

فروش خودرو

آقای سجادی

داخلی:510

همراه:09155104248

همراه:09155656506

بخش قطعات

آقای فرخی

داخلی:210

همراه:09151191919

همراه:09153587972

بخش تصادفات

آقای عباس اورنگ

داخلی:520

همراه:09153241300

بخش فنی

آقای علیرضا اورنگ

داخلی:510

همراه:09151162154

امداد خودرو

آقای مهرداد خندان

همراه:09151157809

واردات قطعه

آقای محمد جواد اورنگ

همراه:09153580748