نصب شیشه

نصب و تعویض شیشه و دودی کردن شبشه ها در اسرع وقت به ما اعتماد کنید و خودرو خود را به مجموعه ما بسپارید.


درخواست مشاوره
ارسال
box image cap
تعویض شیشه

box image cap
خشگیری شیشه ها و طلق ها و چراغ های جلو

پولیش و خشگیری چراغ های جلو و عقب سوناکس

box image cap
دودی کردن انواع شیشه

شما می توانید در ساعات اداری با شماره های 05131233 , 05132573000 و در ساعات غیر اداری با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

فروش خودرو

آقای سجادی

داخلی:510

همراه:09155104248

همراه:09155656506

بخش قطعات

آقای فرخی

داخلی:210

همراه:09151191919

همراه:09153587972

بخش تصادفات

آقای عباس اورنگ

داخلی:520

همراه:09153241300

بخش فنی

آقای علیرضا اورنگ

داخلی:510

همراه:09151162154

امداد خودرو

آقای مهرداد خندان

همراه:09151157809

واردات قطعه

آقای محمد جواد اورنگ

همراه:09153580748