خودروهای تویوتا و لکسوس

  • خودروهای سواری
  • خودروهای شاسی بلند
  • خودروهای ون
  • خودروهای هیبریدی
sedanCars
AURIONیاریس هاچ بک

AURION

توقف تولید

CAMRYیاریس هاچ بک

CAMRY

25000 - 35000 $

COROLLAیاریس هاچ بک

COROLLA

19000 - 24000 $

LEXUS ES250یاریس هاچ بک

LEXUS ES250

توقف تولید

LEXUS ES350یاریس هاچ بک

LEXUS ES350

42000 - 45000 $

YARISیاریس هاچ بک

YARIS

15000 - 18000 $

LEXUS GSیاریس هاچ بک

LEXUS GS

51000 - 53000 $

LEXUS ISیاریس هاچ بک

LEXUS IS

41000 - 48000 $

GT86یاریس هاچ بک

GT86

27000 - 29000 $

LEXUS LSیاریس هاچ بک

LEXUS LS

75000 - 97000 $

خودروهای شاسی بلند
FJ CRUISERیاریس هاچ بک

FJ CRUISER

توقف تولید

HILUXیاریس هاچ بک

HILUX

توقف تولید

LAND CRUISERیاریس هاچ بک

LAND CRUISER

85000 - 87000 $

LEXUS RX350یاریس هاچ بک

LEXUS RX350

46000 - 50000 $

PRADOیاریس هاچ بک

PRADO

توقف تولید

RAV4یاریس هاچ بک

RAV4

25000 - 36000 $

LEXUS NXیاریس هاچ بک

LEXUS NX

36000 - 45000 $

FORTUNERیاریس هاچ بک

FORTUNER

توقف تولید

LEXUS LX570یاریس هاچ بک

LEXUS LX570

86000 - 91000 $

خودروهای ون
HIACEیاریس هاچ بک

HIACE

توقف تولید

PREVIAیاریس هاچ بک

PREVIA

توقف تولید

خودروهای هیبریدی
PRIUSیاریس هاچ بک

PRIUS

24000 - 32000 $

LEXUS CTیاریس هاچ بک

LEXUS CT

توقف تولید

CHRیاریس هاچ بک

CHR

21000 - 26000 $